Úvodní strana
jablon128l.gif(10 kb)
HOPSÁČEK
jablon128r.gif(10 kb)

Jak to vše začalo?  Jak je u nás zvykem, za vše může úplně někdo jiný než by se očekávalo.

A kdy to bylo?  Někdy během roku 1999.

Zcela první impuls byl ze strany Církve bratrské a kazatelem Danielem Kvasničkou. Právě jeho napadlo poskytnout prostory výměníku SUN potřebám našeho sídliště.
V té době se prostory využívaly pouze ke scházení osadního výboru sídliště SUN, což bylo 1 x za měsíc a dále pro potřeby voleb, což jak známo je 1 x za 4 roky.
Původní záměr Církve bratrské byl využít prostory pro potřeby církve - tedy zřídit zde sborovou místnost apod. To se ovšem neujalo a jediný, kdo se zde začal scházel byl oddíl s křesťanskou tématikou Církve bratrské pro školní děti s názvem Orlíci, který se zde pravidelně každý pátek odpoledne stále schází.
Netrvalo dlouho a paní Marcela Schumová, bydlící zde na sídlišti, mající 3 předškolní děti a shodou okolností též aktivně působící ve sboru Církve bratrské, dostala pro nás maminky spásný nápad - zřídit zde něco podobného jako funguje u nich ve sboru (Klub Špuntů).

A co že to bylo? Jasně, dětský klub Hopsáček pro děti s maminkami na mateřské dovolené. Mezi maminkami se tato zpráva rychle roznesla a netrvalo dlouho a zásluhou velké píle paní Marcely Schumové, Církve bratrské a hlavně přispěním města Náchoda, především paní Hany Kopecké, která byla přítomna většiny jednání o pronájmu výměníku a souhlasila se záměrem Církve bratrské o náplni, pro které měly být prostory využity, se mohlo začít. A proč ne, vždyť čtyři dny v týdnu byly získané prostory stále nevyužity. A tak se do seznamu činností mohl připsat další den a tím bylo úterý dopoledne.
První oficiální hopsání bylo v lednu roku 2000 a vesele hopsalo asi 12 dětí průměrného věku dvou let společně s maminkami. Hlavní náplní bylo a stále je setkávání maminek a dětí ve věku 1 - 4 roky, navodit zde aktivní spolupráci maminek a děti pomocí her, písniček, rytmického cvičení apod. Do konce školního roku 1999/2000 se uskutečnilo i několik doplňkových programů pro maminky a jejich děti jako jsou např.:
 • Vánoční besídka
 • Burza dětského oblečení pro veřejnost
 • Návštěva pohádkového lesa
 • Sportovní dopoledne
 • Oslavy narozenin
 • Lampiónový průvod

Skončily letní prázdniny a Marcela Schumová se s plným nasazením a s přispěním několika vstřícných maminek (Hana Mervartová, Monika Bohadlová, …) pustila do činnosti Hopsáčku v dalším školním roce 2000/2001.
Hopsalo se stále v úterý dopoledne a zájem maminek stále narůstal. Přibývalo i doplňkových programů jako byly např.:
 • Společná návštěva loutkové pohádky v knihovně
 • Společná návštěva školy TGM s pohádkou
 • Společná návštěva zámecké galerie s programem
 • Dětský den (pohádka, soutěže na tříkolkách, pohádkový les)
 • Návštěva pozemků školy Komenského (andulky, králíci, morčata, kůzlata,…)
 • Oslavy narozenin
 • Tvořivé odpoledne pro maminky
 • Vánoční besídka
 • Karneval
 • Burza oblečení (podzim a jaro)
 • Beseda s psycholožkou(2x)
A zase ty prázdniny, malá dvouměsíční pauza, kdy se všichni rozjedou na dovolené, chaty, chatičky a chalupy a je tu nový školní rok 2001/2002. Ve vchodech našich sídlištních paneláků se opět objevují pozvánky na Hopsáček. První informační schůzka v úterý. A co se nestalo zájem maminek je tak veliký, že jsme nuceni rozdělit děti dle věkové kategorie do dvou skupin. Úterý bude pro děti ve věku 1 - 2 roky, ve čtvrtek pro děti 2 - 3 roky. Prostory výměníku začaly sloužit v rámci Hopsáčku již asi pro 30 dětí a jejich maminek. I společné akce narůstaly nezadržitelným způsobem a dalších nápadů jen přibývalo. K výše uvedeným např. přibylo:
 • Stříhání dětí přímo v prostorách výměníku 4 x během školního roku
 • Výtvarné dopolední středy pro děti od 2 let
 • Pálení čarodějnic
 • Večerní cvičení pro maminky každé úterý večer
 • S přispěním maminek (50,- Kč / osoba) a sponzorského daru(500,- Kč p. Škorpil) byla zakoupena dětská plastová skluzavka
 • Jedenkrát za měsíc výtvarné večery pro maminky
 • Obdržení nového koberce na podlahu a stěny od města Náchod
 • Tří denní výlet na rekreační objekt Okresního úřadu Náchod v Olešnici v Orlických horách hrazen plně maminkami - 2 turnusy
 • Pohádkový les

Školní rok se překulil bez mrknutí oka a nápady k činnosti a zájem maminek stále neustával. Nastal však problém všem velice známí - nedostatek financí. No aspoň máme o letních prázdninách o čem přemýšlet.
V plné sestavě jsme se sešli i tento školní rok 2002/2003. Hopsáček fungoval stále ve dvou skupinách mladších a starších dětí.
Vše se rozběhlo a fungovalo dle zaběhnutých kolejích a tak jsme se pustily do vymýšlení dalších aktvit. Jednou z nich byl i pokus o sepsání žádosti o Grant - finanční příspěvek Královehradeckého kraje na mimoškolní aktivity dětí. Abychom o něco takového mohli vůbec žádat musíme existovat alespoň jeden rok jako plně fungující a účtující občanské sdružení, což mi bohužel nejsme. Opět nás však zachránila Církev bratrská, respektive přímo Daniel Kvasnička a paní Lucie Háblová, kteří nám se sestavením Grantu a především s dodržením všech požadavků pro možnost jeho získání pomohli. Rádi bychom jim touto cestou za vše poděkovali. Nyní nezbývá než čekat zda se blýskne na lepší časy či to budeme muset dále zvládat vlastní cestou.
Když už jsme u díků připojila bych ráda poděkování panu Michelčíkovi, předsedovi osadního výboru, který nám vychází vstříc a veškeré naše požadavky v rámci svých možností řeší s překvapivou rychlostí. Především děkujeme za znovu zřízení zábrany na vstupní rampě výměníku a za pomoc při přemístění pro nás nepotřebných židlí a stolů do jiných prostor výměníku.
Poslední poděkování, které mne v tuto chvíli napadá, a které ocení především děti, je poděkování Milanům Nedělkovi a Polákovi, kteří z odpadového materiálu jedné tiskařské společnosti vybudovali pro děti krásnou a hlavně bytelnou domečkoprolézačku. Strávili nad tím zcela zdarma a dobrovolně hodně svého volného času, dali do toho spousty svého umu, nápadů a materiálu a za to jim ještě jednou dík a taky jejich manželkám, že byly ochotny je celé dny postrádat.
Při sestavování grantu nás napadla další možná využití prostor, které se zdařilo úspěšně zrealizovat. Koncem roku se do týmu nadšenkyň přidala i Dáša Plašilová, která aktivně zapojuje i svého manžela, kterému je nutno poděkovat za pomoc při vytváření těchto webových stránek.
Mezi širokou veřejnost jsme dostali nové letáky, které informují o veškeré činnosti pořádané ve výměníku (mimo jiné byly otištěny i v Náchodském zpravodaji), zrealizovali se tyto internetové stránky, trošku jsme vylepšili prostory, kde se scházíme, ale o tom všem už Vás budeme průběžně informovat ně těchto internetových stránkách a to jak textovou tak i fotografickou formou. To už není historie, ale skutečnost ……..
Simona Hlavatá